🔹تعرفه خرید ممبر تلگرام

با توجه به شرایط فعلی خدمات تلگرام موجود نمی‌باشد.